Ciò chì hè più fastidioso di i luci di a notte , i fanna trascurati di sti vetture ....